Hírek, események

Tájékoztató a KHV felügyeleti programot érintő jogszabályi változásokról

Tájékoztató a KHV felügyeleti programot érintő jogszabályi változásokról


A 429/2016/EU rendelet (Animal Health Law, AHL), az Európai Unió új állategészségügyi szabályozása 2021. április 21-től  alkalmazandó. Az AHL és a végrehajtását szolgáló jogszabályok részletes, közvetlenül hatályos rendelkezéseket tartalmaznak a víziállat-tenyésztő vállalkozások és a víziállat-betegségek elleni védekezés tekintetében is.

Az új szabályozási háttér alapján az egyes betegségek besorolása, és a hozzájuk kapcsolódó intézkedések jelentősen módosultak. Az egyes EU szerint listás betegségek A-E kategóriába kerültek besorolásra, mely betegségekre az AHL 9. cikke a)-e) bekezdései szerinti járványvédelmi szabályok alkalmazandók.

A 2018/1882/EU végrehajtási rendelet alapján a koi herpesz vírus (KHV) az utolsó, E kategóriába került besorolásra. Az E kategória azt jelenti, hogy e betegség esetében Unión belüli járványügyi felügyeletre van szükség, de csak az alábbi szabályok alkalmazandók:

 

- a bejelentésre és a jelentéstételre vonatkozó, az AHL II. rész 1. fejezetében (18–23. cikk) megállapított szabályok; valamint
- a felügyeletre vonatkozó, az AHL II. rész 2. fejezetében (24–30. cikk) megállapított szabályok.


Hazánk a 2010/221/EK határozat alapján az EU által is elismert mentes státusszal rendelkezik tavaszi virémia (SVC) tekintetében, továbbá a 2009/177/EK határozat alapján jóváhagyott felügyeleti programot folytatott KHV vonatkozásában. E jogszabályok helyébe 2021. április 21-től az AHL végrehajtását szolgáló, a víziállatokat érintő egyes betegségek hatásának enyhítését célzó nemzeti intézkedéseknek az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet 226. cikke (3) bekezdésével összhangban történő engedélyezéséről és a 2010/221/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. február 11-i bizottsági határozat lép. A határozat I. mellékletében hazánk szerepel, mint a tavaszi virémiától továbbra is mentes tagállam. A II. mellékletbe azonban – a MA-HAL és az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság egyeztetése nyomán, a járványügyi és gazdasági szempontok figyelembevételével - már nem került be, mint KHV-ra jóváhagyott felügyeleti programot folytató tagállam.

A fentiek alapján tehát hazánkban a KHV-ra irányuló aktív felügyeleti program a továbbiakban nem folytatódik. Ezzel összhangban a halbetegségek nemzeti referencialaboratóriuma, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatósága a 2021. évre mintavételi tervet már nem küld ki a termelők részére.

A víziállat-betegségek elleni védekezésre vonatkozó nemzeti rendelkezés, a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet AHL-lel való harmonizációja és szükséges módosítása még nem került átvezetésre. A nemzeti jogszabály módosításáig a jogszabályi hierarchia alapján az új, közvetlenül alkalmazandó uniós rendelkezések az irányadók.

A 127/2008. FVM rendelet alapján a víziállat-tenyésztő vállalkozás köteles a NÉBIH által a nemzeti monitoring program keretében meghatározott mennyiségű mintát saját költségére megvizsgáltatni. Az idei évben az uniós rendelkezés alapján a KHV esetében a hatóság már nem ír ki mintavételi tervet.

Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy a KHV továbbra is bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség, mind nemzeti, mind Uniós szintű jogszabályok alapján. A megbetegedés vagy gyanújának bejelentése az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet szerint továbbra is kötelező. A halállományok védelme érdekében a passzív felügyelet, az állományok egészségének ellenőrzése továbbra is az állattartó, az állatorvos, illetve a víziállat-egészségőr kötelezettsége. Az állományokban esetlegesen előforduló megbetegedés után állami kártalanítás csak akkor vehető igénybe, ha az állattartó a bejelentési kötelezettségre vonatkozó követelményeknek eleget tesz.

Emellett az állománypótlásra és továbbtartásra szánt állatok esetében továbbra is szükséges megbizonyosodni a halak megfelelő egészségi állapotáról, és azt a 127/2008. FVM rendelet 8. melléklete szerinti víziállat-egészségőri igazolással tanúsítani.« vissza