Pályázati lehetőség a „A MOHOSZ minősített beszállítója” cím elnyerésére

Pályázati lehetőség a „A MOHOSZ minősített beszállítója” cím elnyerésére

A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS HORGÁSZSZERVEZETI KÖZPONTJA (MOHOSZ OHSZK) NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDETETT MEG „A MOHOSZ MINŐSÍTETT BESZÁLLÍTÓJA” CÍM ELNYERÉSÉRE.

 

Egyszerűsített pályázatot adhatnak be azok a - nem MOHOSZ speciális jogállású tag - magánszemély vagy jogi személy haltermelők és kereskedők, amelyek legalább egy horgászszervezet ajánlásával rendelkeznek, teljesítik a MOHOSZ OHSZK minőségre, halegészségügyre és a termelési, szállítási, számlázási átláthatóságra vonatkozó előírásait, valamint vállalják az évi 25.000.- Ft regisztrációs díj megfizetését.

 

A címet elnyert és az ezzel járó követelményeket folyamatosan vállaló haltermelők és kereskedők jogosultak a cím nyilvános használatára. Előnyben részesülnek, mint beszállítók a MOHOSZ közfeladat-ellátásának keretében létrehozott Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) éves keretei terhére történő, a horgászszervezetek részére 2019. őszétől külön pályázati alapon meghirdetett, központilag támogatott halbeszerzések esetében, továbbá 2020. tavaszától a MOHOSZ haszonbérletében lévő vizek általános telepítésénél az ÁSZF I. és az Alhaszonbérleti szerződések alapján.

 

A jövőben a MOHOSZ OHSZK vállalja, hogy a minősített beszállító által jelzett, aktuális és árazott halkínálatot az információs rendszerén keresztül a cím megszerzését követően folyamatosan közvetíti a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezetek felé. A címmel járó előnyök mértéke a speciális jogállású tagokra vonatkozó kereteket nem haladhatja meg és nem terjedhet ki a törzsállomány befogására; az ökológiai célú, szelektív halászati és állománymentési feladatok ellátására; valamint az egyéb MOHOSZ OHSZK pályázati programokban történő részvételi jogosultságokra.

 

A címmel járó, a hal termelésére, értékesítésére és szállítására vonatkozó állategészségügyi és egyéb – a pályázati kiírásban részletezett – kötelezettségeket a címhasználatra jogosultaknak a MOHOSZ-al kötendő együttműködési megállapodásban kell vállalniuk.

 

A pályázat beadására 2019. augusztus 1-től kezdődően - a pályázati lehetőség visszavonásáig - folyamatosan van lehetőség.

 

A pályázatokat azok beérkezésének sorrendjében a MOHOSZ OHSZK javaslatára - a MA-HAL, mint ágazati szakmaközi szervezet javaslatának figyelembevétele mellett - a MOHOSZ Elnöksége folyamatosan bírálja el, és külön indokolás nélkül dönt a cím adományozásáról vagy a pályázat elutasításáról.

 

A címet elnyert haltermelőkről a MOHOSZ OHSZK nyilvántartást vezet, melyet - az elérhetőségeik feltüntetésével - a MOHOSZ hivatalos honlapján folyamatosan aktualizálva megjelentet.

 

A pályázati kiírás elérhető, illetve a pályázati adatlap és mellékletei letölthetők a MOHOSZ hivatalos honlapjáról az alábbi linken:

https://nyito.mohosz.hu/index.php/gallery/66-kozerdeku/palyazatok/369-a-mohosz-minositett-beszallitoja-palyazati-felhivas

 

 « vissza