Adatkezelési tájékoztató

Az Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (székhely: 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. fsz. 2.); a továbbiakban: „Ma-Hal”) ezúton tájékoztatja a magyarhal.hu weboldal felhasználóit („Látogatók”, "Regisztráltak") az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a résztvevők jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Adatkezelési nyilvántartási számunk: XXXXXXXXXXXXX

 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama

 

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés időtartama

Regisztrált felhasználók hirdetéseinek kezelése, kommunikáció a regisztrált felhasználóval

név

cégnév
e-mail cím
telefonszám

hirdetések adatai

5 évig vagy a regisztrált felhasználó az adatok kérésére vonatkozó kéréséig. A Ma-Hal három évente felülvizsgálja, hogy a kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

 

Az adatkezelés jogalapja

A Regisztrált felhasználó, mint érintett hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5.§ (1) a.) szerint.

 

A regisztráció leadásával és az adatok megadásával, illetve a regisztrációs oldalon található checkbox bepipálásával a Regisztrált felhasználó hozzájárul a személyes adatainak jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 

Az adatkezelő

Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet

1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. fsz. 2.

Felelős: Sziráki Bence ügyvezető igazgató

 

Sütik (Cookie-k)

A magyarhal.hu oldalon cookie-kat használuk.

 

A legfontosabb cookie alapú megoldás az, hogy ha egy regisztrált felhasználó bejelentkezik, akkor a cookie lejáratáig, törléséig, vagy a file törléséig megőrizzük a felhasználó egyedi azonosítóját.

 

Jogorvoslati jog

A Látogató személyes adatai kezelésével szemben a hozzájárulás megadását követően is bármikor tiltakozhat, kérheti személyes adatai pontosítását és részletes információt kérhet a Ma-Haltól személyes adatai kezelésének módjáról. A Látogató, Regisztrált személyes adatai törlésére, pontosítására irányuló kérelmére a Ma-Hal haladéktalanul intézkedik a továbbított személyes adatok pontosítása, törlése iránt is.
A Látogató személyes adatainak megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:
i.     a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy
ii.    a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt.
 
Kérjük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz való fordulás előtt panaszával elsőként hozáznk forduljon a következő pontban írt elérhetőségek bármelyikén a panasz mihamarabbi kivizsgálása és orvoslása érdekében.

 

Elérhetőségeink

Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet

Székhely: 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. fsz. 2.

Telefon: 00(36) 30 361 3685 (Sziráki Bence, ügyvezető igazgató)
E-mail: sziraki.bence@magyarhal.hu

 

A Ma-Hal fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására, amely változtatásokról e-mail útján értesíti a Regisztráltakat.