Hírek, események

Gépesítési kérdőív

Gépesítési kérdőív

 

Tisztelt Tagszervezet!

Bár a hazai tógazdálkodás a gazdaságok területét, a halastavak kialakítását, műszaki színvonalát, az alkalmazott technológiákat és intenzitási szinteket tekintve nagy változatosságot mutat, felmerül a munkafolyamatok lehetőség szerinti gépesítése, különös tekintettel a kézi munkaerő hiányára. Az utóbbi évtizedek műszaki fejlesztésének eredményeképpen a nemzetközi piacokon olyan energiahatékony gépek és berendezések állnak rendelkezésre, amelyek hazai alkalmazására is van reális lehetőség. Továbbra is szükség lehet ugyanakkor olyan hazai fejlesztésű gépekre és berendezésekre, amelyek hazai tógazdaságok adottságaihoz, illetve speciális technológiákhoz igazodva alakíthatók ki. Az utóbbi évtizedekben nem folyt a hazai tógazdaságok gépesítésére irányuló szisztematikus fejlesztési program és az e területen született eredmények önálló kezdeményezéseken alapultak. A MA-HAL és a MATE AKI HAKI a hazai tógazdálkodás gépesítésének fejlesztésére irányuló program kidolgozásának és beindításának előkészítése érdekében kidolgoztak egy kérdőívet.

Fentiek figyelembe vételével kérjük, szánjanak egy negyedórát az alábbi linken található kérdőív kitöltésére, hozzájárulva ezzel a hazai tógazdálkodás gépesítésének fejlesztéséhez. A kérdőíves felmérés eredményeiről tájékoztatni fogjuk az ágazati szereplőket, illetve az eredmények ismeretében a MA-HAL meghozhatja a szükséges intézkedéseket.« vissza