Hírek, események

Halgazdálkodási ágazat is mentesül a mezőgazdasági vízhasználat díja alol

Halgazdálkodási ágazat is mentesül a mezőgazdasági vízhasználat díja alol

2023.május 22.-én megjelent Magyar Közlöny 2023. évi 76. számában kihirdetésre került, 193/2023.(V.22.) Kormányrendelet  a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításának szövegét, melynek értelmében a halgazdasági vízhasználat díját 2023-ban átvállalja a Kormány a gazdáktól a központi költségvetés terhére.

 A Kormány a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés z)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1˛§  a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés z)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

a) az  öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat 2023. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási díját a  mezőgazdasági vízhasználótól az  állam a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/F.  § (1)  bekezdése alapján átvállalja, és b) a mezőgazdasági vízhasználó helyett a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat – a mezőgazdasági vízszolgáltatást végző vízügyi igazgatási szerv részére – a  központi költségvetés biztosítja a  Kormány által megállapított határidőben.  

(2) Az  Országos Vízügyi Főigazgatóság a  mezőgazdasági vízszolgáltatást végző vízügyi igazgatási szervek 2023. évi vízszolgáltatással felmerülő költségeit a vízügyi igazgatási szervek tájékoztatása alapján havonta összesíti, és az országosan összesített költségekről két ütemben, első alkalommal 2023. augusztus 25-ig, második alkalommal 2023. november 25-ig tájékoztatja a vízgazdálkodásért felelős minisztert. 8/D.  § A  mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 193/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel megállapított 8/C.  § hatálybalépését követő negyvenöt napon belül a  2023. évre vonatkozó mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződéseket a  8/C.  §-sal való összhang érdekében módosítani kell, és a mezőgazdasági vízhasználó részére a 2023. évre vonatkozóan már befizetett mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat a  mezőgazdasági vízszolgáltató visszatéríti. A  szerződésmódosításokat a  mezőgazdasági vízszolgáltató készíti elő.” 

Magyar Közlöny 2023 76. szám LETÖLTÉS« vissza