Megjelent az FM halgazdálkodási tárgyú könyvkiadás támogatása, 2018. c. pályázati felhívása

Megjelent az FM halgazdálkodási tárgyú könyvkiadás támogatása, 2018. c. pályázati felhívása

A Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztálya nyílt pályázati felhívást tesz közzé a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. melléklet 48. sorában foglaltakra figyelemmel, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (továbbiakban: Hhvtv.) 63. § (3) bekezdés j) alapján halgazdálkodási tárgyú tankönyv-, szakkönyv- és folyóirat-kiadás támogatása céljából az állami halgazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi támogatásának terhére összesen 10 000 000 Ft keretösszegre
 
Támogatás intenzitása: 50 %
Teljes keret: 10.000.000 Ft
Támogatás alsó határa: 500.000 Ft
Beadási határidő: 2018.08.31.
Megvalósítás: 2018.05.02..-2018.08.31.
Link: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse« vissza