Minőségi pontytenyésztési programban való részvétel - csekély összegű támogatás 2019.

Minőségi pontytenyésztési programban való részvétel - csekély összegű támogatás 2019.

Vissza nem térítendő támogatás igényelhető a minőségi pontytermelés hatékonyságának növelése érdekében, a 2019. évben rendelkezésre álló keretösszeg 100 millió forint. A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstárhoz postai úton, egy példányban, június 15. és július 15. közötti kell benyújtani. 


A támogatás mértéke 45 eurónak megfelelő forintösszeg/hektár a támogatási kérelem benyújtásának évében a kérelmező saját használatában üzemelő összes halastóterület után. A támogatás összege egy és ugyanazon vállalkozásonként adott tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.


Benyújtás helye: Magyar Államkincstár H-1476 Budapest, Pf. 407.

 

Csatolandó mellékletek:

 

1. Vásárolt pontyivadék telepítése esetén: a NÉBIH igazolása arról, hogy a telepített fajta vagy fajták elismertek, illetve ideiglenesen elismertek, a számla másolat vagy másolatok, a telepítési nyilatkozat vagy nyilatkozatok; a számlán fel kell tüntetni, hogy a telepített pontyivadék mely szervezet, milyen elismert vagy ideiglenesen elismert fajtája.

2. Saját termelésű pontyivadék telepítése esetén a NÉBIH igazolása arról, hogy a telepített fajta vagy fajták elismertek, illetve ideiglenesen elismertek, a haltelepítést igazoló belső dokumentum vagy dokumentumok, valamint a telepítési nyilatkozat vagy nyilatkozatok; a pontyivadék telepítését igazoló belső dokumentumon fel kell tüntetni, hogy a telepített pontyivadék mely szervezet, milyen elismert vagy ideiglenesen elismert fajtája.

3. Vásárolt tenyészanyától származó pontyivadék telepítése esetén a NÉBIH igazolása arról, hogy a telepített pontyivadék elismert, illetve ideiglenesen elismert tenyészanyától származik.

4. A kérelmező által a tárgyévben üzemeltetett összes halastóterület nagyságát igazoló érvényes vízjogi engedély, vagy az üzemelés jogszerűségét igazoló vízügyi hatósági bizonyítvány másolata.

5. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatok.

 


További információ
 « vissza