Projektek

A MA-HAL éves jelentése szakmai ismertető beszámoló kiadvány elkészítése és éves tagdíj nemzetközi szakmai szervezetben (FEAP) (2018)

A MA-HAL éves jelentése szakmai ismertető beszámoló kiadvány elkészítése és éves tagdíj nemzetközi szakmai szervezetben (FEAP) (2018)

1. A kötelezettségvállalás dokumentumának száma: PTKF/379/3/2018

2. A projekt címe: A MA-HAL éves jelentése szakmai ismertető beszámoló kiadvány elkészítése és éves tagdíj nemzetközi szakmai szervezetben (FEAP)

3. A kedvezményezett neve: Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet

4. A kedvezményezett címe: 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. fszt. 2.

5. A kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője, beosztása: Dr. Németh István, elnök

5.1. e-mail és telefonos elérhetősége: iroda@magyarhal.hu; 06-30-361-3685

6. A támogatás, vagy az átadott előirányzat  

6.1. kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti összege (Ft): 1.000.000

6.2. folyósított összege (Ft): 1.000.000

6.3. elszámolt összege (Ft): 1.000.000

6.4. utó-, vagy részletekben történő finanszírozás esetén a beszámoló benyújtásával egy időben lehívott összeg (Ft): -

7. A projekthez felhasznált és elszámolt önerő (amennyiben azt a kötelezettségvállalás dokumentuma előírta):

7.1. ezen belül a saját forrás összege: -

8. A projekt megvalósítási helyszínei: Magyarország - Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet

9. A projekt megvalósításának kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti és a megvalósítás tényleges időpontjai:

a kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti kezdési időpont: 2018. 01.01.

a megvalósítás tényleges kezdési időpontja: 2018. 02.22.

a kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti befejezési időpont: 2018.12.31.

a megvalósítás tényleges befejezési időpontja: 2018. 11.26.

10. A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása, az elért eredmények részletezése (a megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített bemutatása, az elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása – szükség szerint mellékletként csatolható).

 

Megvalósult projekt elemek:

 

A támogatott program keretében egyrészt elkészült a MA-HAL éves jelentése (2017) szakmai ismertető beszámoló anyag. Ezen kiadvány tájékoztató jelleggel bír a MA-HAL tagok és partnerei számára a Világ- és Európa halászati és akvakultúra szektorainak jelen helyzetéről. Részletes aktuális adatokat szolgáltat a hazai természetes vízi halászat és a tógazdasági haltermelés eredményeiről, a különböző korosztályok termeléséről, így hozzájárul az elkövetkező két év termék előállítási becsléséhez. Külön taglalja a MA-HAL tagszervezetek eredményeit. Trendszerű információkat szolgáltat a főbb tógazdasági halfajok régiónkénti fogyasztói árairól, az ágazati export- és import helyzetéről. Tájékoztat a hazai halfogyasztásról és a közösségi halmarketing tevékenységekről, beleértve a lebonyolított rendezvényeket. Bemutatja a Szövetség tulajdonában lévő ivadéknevelő tógazdaság tevékenységét és gazdálkodását. A kiadvány utolsó részében ismerteti a tagságot érintő aktuális szövetségi információkat.

 

Letöltés

 

Az elnyert támogatás segítségével másrészt megvalósulhatott a 2018. évi tagdíj befizetése a FEAP (Federation of European Aquaculture Producers) nemzetközi szakmai szervezetbe. A nemzetközi szervezet 1969-ben alakult, 22 alapító ország részvételével. A FEAP KÖZÖS Halászati Politika reformja során az Európai Bizottság, az Európai Parlament Miniszteri Tanácsa, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap meghatározó partnere volt és az elkövetkező költségvetési időszakban az intenzív haltermelés mellett a szervezet a hagyományos tógazdasági termelés területén is komoly érdekképviselet folytatását tervezi. A MA-HAL jogelődökön keresztül 1999 óta tagja a szervezetnek. Elismerés a hazai akvakultúra számára, hogy 2004-ben a FEAP Magyarországon rendezte a VI. Regionális Konferenciát. Jelen projektben a MA-HAL az éves tagdíj támogatását pályázza. A projektelem közvetetten hat a Halászati Ágazat jövőbeli fenntartható működésére és fejlődésére. « vissza