Projektek

Minőségi Magyar Hal (MMH) tanúsító védjegy minősítési eljárás részeként felmerült auditori feladatok ellátása

Minőségi Magyar Hal (MMH) tanúsító védjegy minősítési eljárás részeként felmerült auditori feladatok ellátása

1. A kötelezettségvállalás dokumentumának száma: HHgF/333-2/2018

2. A projekt címe: Minőségi Magyar Hal (MMH) tanúsító védjegy minősítési eljárás részeként felmerült auditori feladatok ellátása

3. A kedvezményezett neve: Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet

4. A kedvezményezett címe:1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. fszt. 2.

5. A kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője, beosztása: Dr. Németh István, elnök

5.1. e-mail és telefonos elérhetősége:iroda@magyarhal.hu; 06-30-361-3685

6. A támogatás, vagy az átadott előirányzat

6.1. kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti összege (Ft): 1.139.874

6.2. folyósított összege (Ft): 0 (az elszámolás napjáig nem történt meg az utalás a Kedvezményezett részére)

6.3. elszámolt összege (Ft): 1.139.874

6.4. utó-, vagy részletekben történő finanszírozás esetén a beszámoló benyújtásával egy időben lehívott összeg (Ft): -

7. A projekthez felhasznált és elszámolt önerő (amennyiben azt a kötelezettségvállalás dokumentuma előírta):

7.1. ezen belül a saját forrás összege: -

8. A projekt megvalósítási helyszínei: Magyarország

    Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. – Buzsáki Tógazdaság

    Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. – Balatonlelle-Irmapusztai Tógazdaság

    Aranyponty Zrt. – Sáregres Rétimajor

9. A projekt megvalósításának kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti és a megvalósítás tényleges időpontjai:

a kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti kezdési időpont: 2018. 07.01.

a megvalósítás tényleges kezdési időpontja: 2017.12.06.

a kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti befejezési időpont: 2019.01.30

a megvalósítás tényleges befejezési időpontja: 2019. 02.26.

10. A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása, az elért eredmények részletezése (a megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített bemutatása, az elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása – szükség szerint mellékletként csatolható).

 

Megvalósult projekt elemek:

 

Két haltermelő vállalkozás, nevezetesen a BALATONI HALGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT., valamint az ARANYPONTY ZRT. 2017. december 1-én nyújtotta be a pályázatát a Földművelésügyi Minisztérium részére Minőségi Magyar Hal (a továbbiakban: MMH) tanúsító védjegy elnyerése érdekében az élő ponty, valamint az élő fogassüllő előállított termékeikre vonatkozóan. Az agrártárca, mint az MMH tanúsító védjegy tulajdonosa, 2017. december 6-án és 7-én elrendelte a tanúsítási eljárás részét képező helyszíni ellenőrzés lefolytatását a Pályázó vállalkozásoknál. Az audit lefolytatása az agrártárca szakmai vezetésével megalkotott Minőségi Magyar Hal munkacsoport részéről kidolgozott 2017. évi Védjegyszabályzat, valamint annak 2. sz. melléklete (Tanúsítási követelmények), 4. sz. melléklete (Minősítési szabályzat) szerint történt.

 

A helyszíni ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a vizsgálat alatt álló vállalkozás megfelel-e a Minőségi Magyar Hal tanúsító védjegy használatára és teljesíti-e a Szabályzatokban foglalt előírásokat.

 

A helyszíni vizsgálatok tárgya az ellenőrzött haltermelő vállalkozások (BALATONI HALGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT., valamint ARANYPONTY ZRT.) részéről működtetett érintett telephelyek (Buzsáki Tógazdaság hrsz. 0315/A, 0315/B, 0315/C, 0315/D, 0315/E, 0315/F, 0320/A, 0320/B, 0320/C, 0320/D, 0320/E, 0320/F, 03210/G, 0320/H; Balatonlelle-Irmapuszta Tógazdaság hrsz. 0165/2/A, 0161/1/A, 0162/1/A, 0163/1/A, 0164/1/A, 0165/1/A; 7014, Sáregres-Rétimajor) esetében a hatályos európai uniós és hazai jogszabályok betartásán túlmenően a jogosultsági kritériumok teljesülése, valamint az élő hal termelési körülményeinek küllemi vizsgálattal és mintavétellel egybekötött ellenőrzése volt, amelyeken tett megállapításokat és eredményeket az MMH/1/2017, MMH/2/2017, valamint az MMH/3/2017 sz. ellenőrzési jelentések és az azokhoz tartozó Mintavételi jegyzőkönyvek, valamint Laborvizsgálati jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A Földművelésügyi Minisztérium részéről jóváhagyott 2017. évi Védjegyszabályzat szerint az MMH Tanúsító védjegy működtetését a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezeten (MA-HAL) belül 2018. január 1-től létrehozott Védjegyiroda végzi.

A minisztérium elnevezése 2018. májusától Agrárminisztérium elnevezésre változott. Az Agrárminisztérium és a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) között az MMH tanúsító védjegy auditori feladatainak elvégzésére 2018. december 21-én jött létre a HHgF/333-2/2018 sz. Támogatói Okirat. Az MMH tanúsító védjegy elnyerése érdekében szükséges volt a helyszíni ellenőrzések, míg a védjegy fenntartása céljából pedig az utóellenőrzések lefolytatása. Az auditori feladatok első részének elvégzése felsővezetői döntést követően fenti Támogatói Okirat megkötése előtt történt meg 2017-ben.

Az ellenőrzésekre felkért auditor korábban a Koronás Tojás tanúsító védjegy tanúsítási eljárásának részét képező helyszíni-, valamint utóellenőrzéseket végezte, így a védjegy témában végzett ellenőrzések terén tapasztalattal rendelkezik. A szakértő óradíja a Magyar Mérnöki Kamara honlapján található mérnöki díjszabás alapján lett tervezve.

Az MMH tanúsító védjegy elnyerése érdekében lefolytatott helyszíni ellenőrzések néhány hiányosságot tártak fel, amelyek kijavítására, azokra hozott intézkedések megtételére vonatkozóan indokolttá vált az utóellenőrzések lebonyolítása a Pályázó vállalkozásoknál.

Az utóellenőrzések 2019. február 26-án történtek meg, melyek eredményeit az MMH/1/2019, MMH/2/2019, valamint az MMH/3/2019 sz. Jegyzőkönyvek tartalmazzák. Az előzetesen feltárt hiányosságokra hozott intézkedések meghozatala és az azokra kialakított módszer alkalmazása teljesült.

 « vissza