Hírek, események

2021. január 15-ig kell bevallani a vízkészletjárulékot (VKJ)

2021. január 15-ig kell bevallani a vízkészletjárulékot (VKJ)

 

Az éves bevallásra kötelezett vízhasználó a tényleges vízigénybevételéről, valamint a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról a tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni.

Fontos, hogy 2018. január 1-tól nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie a halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként felszínalatti vizet használók esetében az évi 400 000 m3-t, felszíni vizet használók esetében hektáronként az évi 25 000 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után (1995. évi LVII. törvény 15/C), de ettől függetlenül a bevallást be kell nyújtani!

További információ« vissza