Hírek, események

FEAP: Termelőtől a Tányérig Stratégia

FEAP: Termelőtől a Tányérig Stratégia

 

 

A FEAP véleménye a “Termelőtől az Asztalig” stratégiáról

 

Az Európai Bizottság 2019. december 11-én tette közzé az „Európai Zöld Megállapodás” (European Green Deal) dokumentumát. Az „Európai Zöld Megállapodás” fő célja, hogy Európa legyen az első klímasemleges kontinens, elérve azt, hogy 2050-re nullára csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét. A „Termelőtől a Asztalig” (Farm to Fork) stratégia, amely a fenntartható élelmiszertermelésre vonatkozik, az „Európai Zöld Megállapodás” kulcsfontosságú eleme. Az európai élelmiszertermelési ágazatok között kiemelt szerepe van az akvakultúrának, amelyik nagymértékben hozzájárulhat a „Termelőtől az Asztalig” stratégia sikeres megvalósításához. Az Európai Akvakultúra Termelők Szövetsége a FEAP nemrégiben egy véleményt tett közzé a „Termelőtől az Asztalig” stratégiára vonatkozóan, amelynek magyar változatát az alábbiakban tesszük közé ajánlva azt a MA-HAL tagjainak figyelmébe.

 

Dr. Halasi-Kovács Béla, nemzetközi ügyekért felelős elnökségi tag, MA-HAL

Bozánné Békefi Emese, külkapcsolatokért felelős munkatárs, MA-HAL

 

A FEAP támogatólag elfogadja a “Termelőtől az Asztalig” stratégiát. Ez a kezdeményezés számos olyan témát jelöl meg, amelyek kulcsfontosságúak a fenntartható élelmiszerlánc szempontjából, amelyek nélkülözhetetlenek az európai Zöld Megállapodás és ezen felül az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak eléréséhez Európában.

 

Ha Európa csökkenteni szeretné függőségét az élelmiszer- és takarmány importtól, különösen a vízi élelmiszerek tekintetében, akkor szükség van a versenyképes, elsődleges élelmiszer termelésre. Az akvakultúra napjainkban fontos tevékenység az Európai Unió számos régiójában és a tápláló, egészséges és megfizethető élelmiszerek rendkívül fontos forrása az európai polgárok számára, miközben a vidéki területeken megfelelő foglalkoztatást biztosít. Ugyanakkor a jelenlegi adminisztratív akadályok, a kiszámíthatatlan engedélyezési rendszer és az európai termelők versenyhátránya a fejlődő, harmadik országokból származó importtal szemben a fenntartható növekedés súlyos gátjait képezik. Ezért a FEAP arra biztatja az Európai Uniót, hogy hatékonyabb módszereket alkalmazzon az akvakultúra irányításában, hogy kiaknázhassa a benne rejlő lehetőségeket. Az akvakultúra megoldást jelenthet az Európai Unió számos élelmiszerellátási, élelmiszerbiztonsági és környezeti kihívására.

 

Európában növekszik a fogyasztók körében a vízi élelmiszerek iránti kereslet. A vadon élő halak halászata elérte a maximumot, és egyes állományok túlhalászása korlátozza a halászati ágazatot ezen kereslet kielégítésében. Így a növekvő igényt, és a helyi ellátás hiányát kizárólag import fedezi. Ezért Európának át kell értékelnie akvakultúráját, hogy biztosítani tudja az egyre növekvő mennyiségű egészséges és tápláló vízi élelmiszereket.  Az Európai Bizottság Tudományos Tanácsadó Csoportja által 2017-ben kidolgozott „Élelmiszerek az Óceánokból” című tanulmánya megállapította: „a vízi élelmiszer előálltás globális növelésének legnagyobb és legcélszerűbben megvalósítható lehetősége az akvakultúrában rejlik”.

 

Egy olyan táplálkozási szokás, melyben egyre nagyobb szerepet kapnak a vízi élelmiszerek, a Zöld Megállapodás számos céljának a megvalósításához is hozzájárulhat. A Biogazdaság ágazatai közül az akvakultúra azon néhány egyike amelyiknek megvan a lehetőség arra, hogy hozzájáruljon a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez, ugyanis a vízi élelmiszerek jelentősen kisebb szénlábnyommal rendelkeznek, mint más állati fehérjék. Emellett tehermentesítheti a földterületeket és csökkentheti az édesvíz szükségleteket. Természetesen helyi szinten fontos, hogy megfelelő szabályozások legyenek, figyelembe véve a környező ökoszisztémák teherbíró képességét. Emellett sok esetben az akvakultúrát úgy is el kell ismerni, mint amelyik ökoszisztéma szolgáltatásokat biztosít.  

 

Az állatok egészsége és jóléte kulcsfontosságú az akvakultúrában, fontos a pozitív társadalmi megítélés és a fogyasztóknak a haltermékekbe vetett bizalma. Ezért a “Termelőtől az Asztalig” stratégia lehetőséget kell, hogy biztosítson egy magasabb szintű állategészségügyi és állatjóléti szabvány megvalósításához. A vízi fajok egészségét és jólétét befolyásoló tényezők megértése kritikus fontosságú. Olyan megelőző intézkedésekkel, mint oltások és egészségügyi intézkedések, megelőzhetők a káros egészségügyi hatások, ezáltal korlátozva a vegyi anyagok és az antimikrobiális szerek használatát.

Ha mindez sikerül, az akvakultúra jelentősen hozzájárulhat a körforgásos gazdálkodáshoz, ugyanakkor kevésbé függ az emberi táplálékként felhasználható erőforrásoktól.

 

Az Európai Unióban egyre nagyobb szükség van a hatékony és versenyképes élelmiszer előállítási rendszerek alkalmazására. Mivel ez a fejlődés nagy kihívást jelent, szükség van egy nyílt és átfogó pábeszédre az ágazati szereplők, a tudomány képviselői és a döntéshozók között. Az akvakultúrát a “Termelőtől az Asztalig” stratégia kulcsfontosságú szereplőjeként kell elismerni és megoldásként arra, hogy az Európai Uniót egy tisztességes és virágzó közösséggé formálja, modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággal.

 

 

 

FEAP Titkárság –2020. március« vissza