Hírek, események

Tájékoztatás: MAHOP Plusz elfogadása (Magyar Közlöny 122. száma)

Tájékoztatás: MAHOP Plusz elfogadása (Magyar Közlöny 122. száma)


A Magyar Közlöny 2022. évi 122. számában (2022.07.21.) megjelent a 2021–2027 programozási időszakra vonatkozó Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról szóló 1360/2022. (VII. 21.) Korm. határozat:


A Kormány
 

1. a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4.  § b)  pontja alapján jóváhagyja a  2021–2027-es időszakra vonatkozó Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz tervezetét (a továbbiakban: tervezet) a  részére bemutatottak szerint;


2. felhívja az agrárminisztert, hogy a tervezetet jóváhagyás céljából benyújtsa az Európai Bizottság részére;

Felelős: agrárminiszter

Határidő: azonnal

 

3. felhatalmazza az agrárminisztert, hogy a tervezeten a 2. pont szerinti benyújtást követően végezze el mindazokat a  változtatásokat, amelyek a  tervezet Európai Bizottság általi elfogadása érdekében szükségesek, vagy azt megkönnyítik.

Felelős: agrárminiszter

Határidő: a tervezet Európai Bizottsággal történő tárgyalása során folyamatos

 

Orbán Viktor s. k.,

   miniszterelnök


 

A Magyar Közlöny aktuális számának elektronikus elérhetősége: 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/016daf1c33cd3bd12453fc752b57f0614513d317/megtekintes
 « vissza