Hírek, események

Tájékoztató: Módosult a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet

Tájékoztató: Módosult a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet

 

Megjelent a 2021. augusztus 31-i közlönyben az agrárminiszter 29/2021. (VIII. 31.) AM rendelete az egyes agrárágazati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, így módosításra került a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni
védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet, amelynek értelmében továbbtartás vagy állománypótlás céljából történő forgalomba hozatal esetén nem kell a koi herpesz-vírus vizsgálati eredményközlőjét mellékelni a szállítmányhoz.

1. § A tenyésztett víziállatokra és az  azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet]

a) 16. § (1) bekezdés a) pontjában az „I–III.” szövegrész helyébe az „I–II.” szöveg és
b) 16.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában a  „KHV” szövegrész helyébe a  „koi herpesz-vírus betegség (a továbbiakban: KHV)” szöveg lép.


2. § Hatályát veszti a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet

a) 10. § (6) bekezdésében az „a koi herpesz-vírus betegség (a továbbiakban: KHV),” szövegrész,
b) 16. § (1) bekezdésének b) pontja és
c) 8. számú mellékletének III. pontja« vissza